Tiếp nối chuỗi báo cáo Hội nghị Khoa học của sinh viên Y khoa TTU.

101

Ngày 06/11/2022 BS Vũ Trí Lộc và Sv Lê Xuân Minh Phúc sẽ có 2 bài báo cáo tại Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Tim Mạch học Hoa Kỳ tại Chicago, IL, USA.

Bác sĩ Vũ Trí Lộc đã có nhiều kinh nghiệm trong việc báo cáo hội nghị quốc tế. Tháng trước anh vừa hoàn thành báo cáo tại Hội nghị Tim mạch Thường niên Châu Âu tại Barcelona.

Lê Xuân Minh Phúc, hiện là sinh viên năm thứ 5 Khoa Y TTU đã mang đến hội nghị bài báo cáo: Prolonged Arterial Phase Is The Culprit Pathology In Patients With Chest Pain, Elevated Troponin Level, Abnormal Thallium Scan And Patent Coronary Arteries: An Angiographic, Machine Learning Analysis For A Personalized Preventive Medicine Approach đạt giải thưởng: Paul Dudley White International Scholar Award.

Đây là dịp để Xuân Phúc trải nghiệm, cũng như học hỏi được rất nhiều thứ từ kiến thức chuyên môn lẫn văn hóa nước ngoài.