Trình bày ca lâm sàng với bác sĩ từ Hoa Kỳ: Cơ hội rèn luyện quý giá cho sinh viên Y Đại học Tân Tạo

1143

Chương trình trình bày ca lâm sàng với bác sĩ Hoa Kỳ là một phần thiết yếu trong quá trình thực hành tại bệnh viện của sinh viên Y Đại học Tân Tạo. Thông qua chương trình này, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm bệnh án, trau dồi tiếng Anh chuyên ngành, học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành.

Trong quá trình thực hành tại bệnh viện, các sinh viên khoa Y Đại học Tân Tạo sẽ được yêu cầu làm các bệnh án để trình với các Thầy cô ở bệnh viện. Cùng với đó, mỗi 2 lần/tháng các nhóm sinh viên sẽ được hướng dẫn làm bệnh án bằng tiếng anh và trình bày/ thảo luận các ca bệnh đã học với các bác sĩ đến từ Hoa Kỳ.

Buổi học với GS Peter Singer là một ví dụ điển hình cho hiệu quả của chương trình này. GS Singer là Nguyên chủ tịch hội tuyến giáp Hoa Kỳ, một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực Y khoa. Ngày 23/03 vừa qua, trong buổi học dưới sự hướng dẫn của GS Singer, sinh viên Lâm Mẫn Nhu, Lý Thể Lan … đã tiếp cận, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Cường Giáp trong quá trình thực hành tại bệnh viện của Việt Nam, sau đó các em đã làm bệnh án và trình bày lại với GS Singer để được Thầy hướng dẫn chuyên sâu hơn về cách tiếp cận và điều trị.

Sinh viên Lâm Mẫn Nhu năm 6 Khoa Y Đại học Tân Tạo trình bày ca lâm sàng của mình
GS Peter Singer trao đổi trường hợp lâm sàng với sinh viên

Những buổi học trình bày ca lâm sàng với bác sĩ Hoa Kỳ là cơ hội để các em rèn luyện tiếng anh trong môi trường học thuật và rèn cách trình bày một ca bệnh lâm sàng trước những chuyên gia đầu ngành. Nó là bước đệm cho các em để sau này có thể trình bày những ca bệnh lạ tại những hội nghị trên thế giới.