TTU News – chúc mừng 5 sinh viên Y khoa được chấp nhận thuyết trình tại hội nghị AHA

163

Xin chúc mừng 5 sinh viên Y Khoa xuất sắc đã có bài tóm tắt được chấp nhận thuyết trình tại hội nghị khoa học thường niên của AHA từ ngày 12 tháng 8 năm 2021, chúng tôi cũng hết sức cảm ơn sự hỗ trợ của câu lạc bộ nghiên cứu khoa học SOM đã hỗ trợ các bạn trong bài tóm tắt này.

[Về AHA]

AHA đã phát triển thành tổ chức tình nguyện lâu đời và lớn nhất ở Hoa Kỳ chuyên chống lại bệnh tim và đột quỵ. Sự quan tâm to lớn về sức khỏe tim mạch đã hợp nhất hơn 40 triệu tình nguyện viên và những người ủng hộ cũng như hơn 2.800 nhân viên.

Tìm hiểu thêm về AHA: https://www.heart.org/…/history-of-the-american-heart…

[ 5 bản tóm tắt]

Tìm hiểu thêm: http://ttu.edu.vn/five-abstracts-submissions-by-the…/…

Một lần nữa xin chúc mừng các bạn! ️