[TTU NEWS] Tập huấn xây dựng đề án vị trí việc làm

47

Sáng ngày, 02/10/2021, TTU tổ chức Hội thảo LẤY ý kiến các bên liên quan về Đề án Vị trí việc làm và tập huấn cán bộ giảng viên và người lao động triển khai thực hiện Đề án. Với sự góp mặt của Phó chủ tịch thường trực hội đồng đảm bảo chất lượng TTU. Diễn giả – TS ĐẶNG TRANG VIỄN NGỌC

Mục đích của việc xây dựng Đề án vị trí việc làm nhằm xác định những công việc của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Xác định khung năng lực của từng vị trí thực hiện các công việc để đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời làm căn cứ xác định số lượng người làm việc, để thực hiện việc quy hoạch, tuyển dụng, điều động và quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường.

Buổi tập huấn thành công tốt đẹp, nhiều ý kiến của các lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các đơn vị đóng góp cho Đề án đã được Tổ Xây dựng đề án tiếp nhận để hoàn chỉnh. Lãnh đạo Nhà trường cũng hướng dẫn các cán bộ giảng viên và người lao động triển khai thực hiện Đề án.

Căn cứ Đề án được ban hành, Nhà trường sẽ thực hiện việc Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên trong giai đoạn 2021-2026.