Admission-information

Thông tin tuyển sinh


Năm 2021, Đại học Tân Tạo sẽ xét tuyển dựa trên 03 hình thức:

  • Kết quả học bạ THPT và đạt phỏng vấn.
  • Kết quả thi TN THPT Quốc Gia và đạt phỏng vấn.
  • Kết quả kỳ thi ĐGNL của các trường đại học có đào tạo nhóm ngành sức khỏe và phỏng vấn để xét.

Đối tượng tuyển sinh:

+ Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam;
+ Đối tượng 2: Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học (High school) ở nước ngoài.

Phạm vi tuyển sinh:TTU tuyển sinh trong cả nước và học sinh từ các nước khác.

Undergraduate-Admissions

Tuyển sinh Đại học


Sinh viên Tân Tạo đến từ khắp mọi miền đất nước, đem đến sự đa dạng về quan điểm sống, kinh nghiệm, tri thức và văn hoá. Ở Tân Tạo, sinh viên có quyền tự do tuyệt đối trong việc khám phá, hợp tác và thử thách để đạt đến tầm cao mới.

Guideline Admissions

Nguyên tắc Đào tạo


Bản hướng dẫn về Quy tắc Ứng xử này giúp sinh viên hiểu rõ cách thức ứng xử của từng sinh viên trong phạm vi học đường. Mỗi sinh viên Đại Học Tân Tạo cần duy trì các giá trị cũng như các nguyên tắc được xác lập trong bản quy tắc ứng xử dành cho sinh viên Đại Học Tân Tạo. Những chuẩn mực này đòi hỏi mỗi cá nhân sinh viên Đại Học Tân Tạo tôn trọng mọi giá trị cá nhân, không thực hiện và nỗ lực ngăn chặn các hành vi đe dọa quyền tự do cá nhân. Các hành vi này bao gồm gian lận, trợ giúp gian lận, đạo văn, xuyên tạc và cư xử thiếu văn hóa. Nhằm duy trì một môi trường chuẩn mực về đạo đức và danh dự, là thành viên của Đại Học Tân Tạo, mỗi sinh viên cần ứng xử với tinh thần Chính trực, Thượng tôn Giá trị, và Chuyên nghiệp.

time

Thời gian nhận hồ sơ


* Đợt 1: Từ 1/6 đến 30/6/2021
* Đợt 2: Từ 1/7 đến 30/7/2021
* Đợt 3: Từ 1/8 đến khi đủ chỉ tiêu

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển và xét tuyển: www.tuyensinh.ttu.edu.vn
Hotline: 0981 152 153

Users_ttu

Cơ sở vật chất của trường khi hoàn thành dự kiến sẽ có 64 tòa nhà với diện tích khoảng hơn 1.11 triệu m2, với thu viện là trung tâm và bao gồm 10 khoa và các tiện ích có thể phục vụ cho 10 ngàn sinh viên. Dự kiến thời gian hoàn thành là 15 năm.

X