Workshop Y Khoa: “Đạo Đức Y Tế Trong Thời Đại Cách Mạng KHCN 4.0″

221

Ngày 9/11, Đại học Tân Tạo đã tổ chức Workshop chủ đề “Đạo Đức Y Tế Trong Thời Đại Cách Mạng KHCN 4.0″ với phần trình bày của GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng- Nguyên Thứ Trưởng thường trực Bộ Y Tế.

Bước vào cuộc cách mạng KHCN 4.0, Khoa học Công nghệ (KHCN) phát triển và được áp dụng nhanh chóng vào y tế đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng trong y tế. Tuy vậy có người nhận thức rằng trong thời đại KHCN phát triển cao như vậy thì trong thực hành y tế sẽ ít xảy ra những vi phạm về đạo đức y tế; vì vậy công tác giáo dục đạo đức y tế bị coi nhẹ. Trong thời gian qua nền y tế Việt Nam đã có nhiều thành tựu nhưng cũng có không ít những vi phạm về đạo đức y tế. Đó là hậu quả của việc buông lỏng công tác quản lý y tế và giáo dục đạo đức y tế.

Trong bài chia sẻ, GS Phạm Mạnh Hùng cho rằng khi KHCN phát triển càng nhanh thì cơ hội để cán bộ y tế vi phạm đạo đức càng nhiều và càng tinh vi. Giáo Sư cũng đã đề cấp những thử thách chính về đạo đức y tế trong thời đại KHCN phát triển nhanh.

Bên cạnh đó, còn là phần giao lưu đặt câu hỏi của các khách mời tham gia cũng như từ phía các em học sinh Y Khoa Trường Đại học Tân Tạo.