Tuyển dụng

Tuyển dụng Giảng viên tâm lý

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên tâm lý Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -16h, Thứ hai đến...

Tuyển dụng: Chuyên viên Digital Marketing

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Digital Marketing Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai đến...

Tuyển dụng: Kỹ thuật viên dựng phim phòng huấn luyện trung tâm – quản...

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên dựng phim phòng huấn luyện trung tâm – quản trị giáo tài thuộc khoa Y. Hình thức làm...

Tuyển dụng: Kỹ thuật viên phục vụ tại khu huấn luyện kỹ năng lâm...

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên phục vụ tại khu huấn luyện kỹ năng lâm sàng – quản trị giáo tài thuộc khoa...

Tuyển dụng: Kỹ thuật viên bảo quản và điều phối quy trình huấn luyện...

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên bảo quản và điều phối quy trình huấn luyện – quản trị giáo tài thuộc khoa Y. Hình...

Tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục 06/2018

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h &...

Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp 06/2018

Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai đến...

Thư ký khoa Kỹ Thuật và nhân viên phòng quản lý nghiên cứu khoa...

Vị trí tuyển dụng: Thư ký khoa Kỹ Thuật và nhân viên phòng quản lý nghiên cứu khoa học Hình thức làm việc: Toàn thời...

PR 2018 – Chuyên viên truyền thông & tuyển sinh

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên truyền thông và tuyển sinh Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h,...

Tuyển dụng Kế Toán Trưởng

Vị trí công việc: Kế Toán Trưởng Loại công việc: Toàn thời gian Địa điểm làm việc: Trường ĐH Tân Tạo, Đức Hòa Long An Tổ...
X