Tuyển dụng

Tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục 06/2018

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h &...

Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp 06/2018

Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai đến...

Thư ký khoa Kỹ Thuật và nhân viên phòng quản lý nghiên cứu khoa...

Vị trí tuyển dụng: Thư ký khoa Kỹ Thuật và nhân viên phòng quản lý nghiên cứu khoa học Hình thức làm việc: Toàn thời...

PR 2018 – Chuyên viên truyền thông & tuyển sinh

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên truyền thông và tuyển sinh Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h,...

Tuyển dụng Kế Toán Trưởng

Vị trí công việc: Kế Toán Trưởng Loại công việc: Toàn thời gian Địa điểm làm việc: Trường ĐH Tân Tạo, Đức Hòa Long An Tổ...

Giảng viên điện điện tử

Hình thức làm việc: Full-time/Toàn thời gian. Địa điểm làm việc: Tan Tao U. Duc Hoa, Long An/Trường Đại học Tân Tạo, Đức Hòa, Long...

Chuyên viên truyền thông và tổ chức sự kiện

TTU - PHÒNG SVV - THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên truyền thông và tổ chức sự kiện Cấp bậc: Nhân viên Hình...

Tuyển dụng Kỹ thuật viên dựng phim

Vị trí: Kỹ thuật viên dựng phim Chức danh: Kỹ thuật viên dựng phim    Số lượng tuyển    01 Nơi làm việc: Trường Đại Học Tân Tạo Khu...

Tuyển dụng THƯ KÝ của văn phòng Trưởng và Phó Trưởng Khoa, Khoa Y,...

Tóm tắt công việc Trường Đại học Tân Tạo của chúng tôi đang cần tuyển một Thư ký để hỗ trợ các lãnh đạo của...
X