Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ thuật viên dựng phim

Vị trí: Kỹ thuật viên dựng phim Chức danh: Kỹ thuật viên dựng phim    Số lượng tuyển    01 Nơi làm việc: Trường Đại Học Tân Tạo Khu...

Tuyển dụng THƯ KÝ của văn phòng Trưởng và Phó Trưởng Khoa, Khoa Y,...

Tóm tắt công việc Trường Đại học Tân Tạo của chúng tôi đang cần tuyển một Thư ký để hỗ trợ các lãnh đạo của...
X