Tuyển dụng

Thư ký khoa Kỹ Thuật và nhân viên phòng quản lý nghiên cứu khoa...

Vị trí tuyển dụng: Thư ký khoa Kỹ Thuật và nhân viên phòng quản lý nghiên cứu khoa học Hình thức làm việc: Toàn thời...

Tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục 06/2018

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h &...

Giảng viên điện điện tử

Hình thức làm việc: Full-time/Toàn thời gian. Địa điểm làm việc: Tan Tao U. Duc Hoa, Long An/Trường Đại học Tân Tạo, Đức Hòa, Long...

Chuyên viên truyền thông và tổ chức sự kiện

TTU - PHÒNG SVV - THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên truyền thông và tổ chức sự kiện Cấp bậc: Nhân viên Hình...

Tuyển dụng: Kỹ thuật viên bảo quản và điều phối quy trình huấn luyện...

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên bảo quản và điều phối quy trình huấn luyện – quản trị giáo tài thuộc khoa Y. Hình...

Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp 06/2018

Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai đến...

Tuyển dụng Giảng viên tâm lý

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên tâm lý Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -16h, Thứ hai đến...

Tuyển dụng: Chuyên viên Digital Marketing

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Digital Marketing Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai đến...

Tuyển dụng: Trưởng phòng Đào tạo

Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Đào tạo Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai đến...

Tuyển dụng THƯ KÝ của văn phòng Trưởng và Phó Trưởng Khoa, Khoa Y,...

Tóm tắt công việc Trường Đại học Tân Tạo của chúng tôi đang cần tuyển một Thư ký để hỗ trợ các lãnh đạo của...
X