Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên phòng Tổ...

Tuyển dụng thư ký khoa Kỹ thuật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Thư...

Tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Quản lý...

Thông báo tuyển dụng hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu thuộc...

Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu thuộc trường Đại học Tân Tạo (TTS) là trường trung học phổ thông chuyên tư thục tổ...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kiểm định Chất lượng Giáo dục

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kiểm định Chất lượng Giáo dục Hình thức làm việc: Toàn thời gian Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu

Vị trí tuyển dụng: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển giảng viên cơ hữu thuộc các ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh,...

Thông báo tuyển dụng thư ký Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Vị trí tuyển dụng: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển thư ký Khoa. Số lượng: 01 Mô tả công việc: Quản lý SV thuộc...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên hoạt động sinh viên

Chức danh công việc (Position - Job title): Chuyên viên hoạt động sinh viên Mã số công việc (Job code):                    Xếp hạng công việc (Job...

Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn tuyển sinh Số lượng: 01  Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ...
X