Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Bảo đảm chất lượng

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2024, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Bảo đảm...

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Khảo thí

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2024, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Khảo thí,...

Đại học Tân Tạo tuyển dụng vị trí chuyên viên Marketing

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2024, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing, thông...

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Video Editor

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2024, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Video Editor,...

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Truyền thông Tuyển sinh THPT Năng khiếu Đại...

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2024, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Truyền thông...

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Đại học Tân Tạo

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Đại học Tân Tạo  Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2024, Trường Đại...

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên sáng tạo nội dung (Content Creator)

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2023, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên sáng tạo...

Thông báo tuyển dụng nhân sự Phòng QLKH & HTQT

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng nhân sự Phòng QLKH&HTQT với thông...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên khoa Kỹ thuật

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng các vị trí Giảng viên khoa...

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng QLSV & QHDN

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng QLSV...
X