Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kiểm định Chất lượng Giáo dục

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kiểm định Chất lượng Giáo dục Hình thức làm việc: Toàn thời gian Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu

Vị trí tuyển dụng: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển giảng viên cơ hữu thuộc các ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh,...

Thông báo tuyển dụng thư ký Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Vị trí tuyển dụng: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển thư ký Khoa. Số lượng: 01 Mô tả công việc: Quản lý SV thuộc...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên hoạt động sinh viên

Chức danh công việc (Position - Job title): Chuyên viên hoạt động sinh viên Mã số công việc (Job code):                    Xếp hạng công việc (Job...

Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn tuyển sinh Số lượng: 01  Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên phụ trách bộ môn Xét nghiệm

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách bộ môn Xét nghiệm Hình thức làm việc: Cơ hữu hay thỉnh giảng Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên phụ trách bộ môn Điều dưỡng

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách bộ môn Điều dưỡng Hình thức làm việc: Cơ hữu hay thỉnh giảng Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng nhân viên Phòng Nghiên cứu Khoa học

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Phòng Nghiên cứu Khoa học Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Phòng nhân sự

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng nhân sự Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ...

Thông báo tuyển dụng nhân viên Skill lab

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Skill lab Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai...
X