Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân sự Phòng QLKH & HTQT

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng nhân sự Phòng QLKH&HTQT với thông...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên khoa Kỹ thuật

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng các vị trí Giảng viên khoa...

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng QLSV & QHDN

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng QLSV...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên khoa Kinh tế

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Giảng viên khoa Kinh...

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng Cơ sở vật chất – Quản lý...

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng Cơ...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên phòng Tổ...

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng CTSV – HTDN

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng CTSV...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên phòng Tổ...

Tuyển dụng thư ký khoa Kỹ thuật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Thư...

Tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Quản lý...
X