Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên phụ trách bộ môn Xét nghiệm

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách bộ môn Xét nghiệm Hình thức làm việc: Cơ hữu hay thỉnh giảng Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn tuyển sinh Số lượng: 01  Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ...

Thông báo tuyển dụng thư ký Khoa

Vị trí tuyển dụng: Thư ký Khoa Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai đến Thứ...

Thông báo tuyển dụng nhân viên hành chánh khoa Y

Vị trí tuyển dụng: 02 Nhân viên Hành chính Khoa Y Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h,...

Thông báo tuyển dụng nhân viên Skill lab

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Skill lab Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Phòng nhân sự

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng nhân sự Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ...

Thông báo tuyển dụng nhân viên Phòng Nghiên cứu Khoa học

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Phòng Nghiên cứu Khoa học Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên phụ trách bộ môn Điều dưỡng

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách bộ môn Điều dưỡng Hình thức làm việc: Cơ hữu hay thỉnh giảng Địa điểm làm việc: Trường Đại...
X