HỒ SƠ YÊU CẦU

TT Thông tin Số lượng
1 Đơn đăng ký dự tuyển 1
2 Bản sao công chứng học bạ THPT và/hoặc bằng tốt nghiệp đại học (nếu có) 1
3 Bản sao công chứng CMND 1
4 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT 1
5 Phiếu điểm thi THPT Quốc gia 1
6 Ảnh thẻ 3cmx4cm 2
7 Thư giới thiệu (tải mẫu) 2
8 1 bài văn về “Ước mơ và nguyện vọng của thí sinh” 1
X