NỘP HỒ SƠ

Sinh viên năm nhất

Một ứng viên đủ điều kiện để nộp đơn vào học năm nhất nếu thoả mãn một trong các điều kiện sau:

  • Ứng viên đang học tại THPT và vẫn chưa nhận bằng tốt nghiệp THPT cấp 3
  • Ứng viên đã nhận bằng tốt nghiệp THPT, nhưng chưa vào học năm nhất tại bất kỳ trường đại học nào.

Đi đến mục Hướng dẫn Hồ sơ tuyển sinh

Sinh viên chuyển trường

Một ứng viên được xem là sinh viên chuyển trường nếu thoả mãn điều kiện sau:

Ứng viên đang là sinh viên tại các trường đại học ngay tại thời điểm nộp đơn.

Đi đến mục Hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh

X