HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

TT Quy trình Thời gian
1 Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển TTU nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong suốt năm học. Thí sinh có thể nộp hồ sơ và xin phỏng vấn trước khi thi tốt nghiệp THPT.
2 Phỏng vấn TTU tổ chức phỏng vấn sau khi nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh khoảng 1-2 tuần
3 Nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu Sau khi thí sinh có học bạ đầy đủ và có phiếu điểm thi THPT quốc gia.
4 Thông báo kết quả Tháng 8: học kỳ Mùa Thu Tháng 12: học kỳ Mùa Xuân
5 Nhập học Tháng 9: học kỳ Mùa Thu Tháng 1: học kỳ Mùa Xuân (ngoại trừ khoa Y, chỉ nhập học 1 lần vào tháng 9)
X