TẠI SAO CHỌN TTU?

Tổng quan về TTU

Đại học Tân Tạo là một trường đại học phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam theo mô hình của Hoa Kỳ. Được xây dựng trên tiêu chí không phân biệt chủng tộc, màu da, dân tộc hay quốc tịch, các tiêu chí tuyển sinh, chính sách giáo dục, chế độ học bổng, cho vay, chương trình rèn luyện thể chất hay các chương trình quản lý của Đại học Tân Tạo đều được thực hiện trên cơ sở xem xét các yếu tố trên nhằm đảm bảo xây dựng một trường đại học theo đúng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và đào tạo ra các sinh viên có chất lượng cao.

Bản đồ chỉ dẫn TTU

Các địa điểm nổi bật

Đang cập nhật…

X