BẢN TIN TTU THÁNG 11-2022

TTU phối hợp Tỉnh đoàn cùng Sở GD&DT Tỉnh Long An phát động chuỗi Workshop tư vấn, hướng nghiệp chia sẻ kỹ năng...

GIẢNG VIÊN & NHÂN VIÊN

Thông tin quan trọng và hỗ trợ thực tế cho những người quan tâm và tham gia TTU
Đối với nhân viên hiện tại, đăng nhập Intranet để truy cập vào mạng nội bộ của nhân viên.

X