Buổi thuyết trình kết thúc khoá thực tập tại Hoa Kỳ 2019

281

Vào thứ 6, ngày 20 tháng 9,2019, tất cả các sinh viên khoa Y TTU đã thuyết trình báo cáo kết thúc đợt thực tập.

Sinh viên Lam Hong Duc thuyết trình về đề tài Phôi học

Tong Xuan Huy thuyết trình về bệnh hẹp động mạch chủ

Dao Ngan Anh trình bày bệnh viêm thanh khí phế quản cấp

Tran Phuong Ngoc Minh trình bày về vắc-xin của trẻ em ở Hoa kỳ và sự khác nhau giữa Việt Nam và Hoa kỳ về phác đồ tiêm chủng.

Nguyen Tu Trinh trình bày về các thể của bệnh tiểu đường và hướng điều trị

Nguyen Xuan Manh bàn luận về sinh bệnh học của bệnh béo phì

Le Nguyen Dang Khoa nói về các thuốc điều trị và phương pháp phẩu thuật điều trị bệnh béo phì

Dang Le Quan and Huynh Dang Thanh Phuong thuyết trình bệnh GERD

Dao Ngan Anh, Nguyen Thi Kim Dung, Huynh Dang Thanh Phuong, Dang Le Quan

Phan Nguyen Minh Tri, Nguyen Hua Quang Phuc, Nguyen Tran Ba Dat đang thuyết trình

Bui Tan Sang nhận chứng chỉ

Vo Hong Lan Phuong nhận chứng chỉ

Tran Tuan Duy Thanh nhận chứng chỉ

Pham Cong Danh nhận chứng chỉ

Nguyen Tu Trinh nhận chứng chỉ

Tat An Hy nhận chứng chỉ

Tong Xuan Huy nhận chứng chỉ

Lam Hong Duc nhận chứng chỉ

Dang Ngoc Phuc nhận chứng chỉ

Huynh Dang Thanh Phuong nhận chứng chỉ