Chính sách học phí và học bổng dành cho học sinh TTS trúng tuyển đại học vào TTU năm 2018

215

Được chủ trương và ủy quyền của Hội đồng quản trị trường Đại học Tân Tạo và Quỹ ITA, Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo thông báo chính sách học phí và học bổng dành cho học sinh TTS trúng tuyển đại học vào TTU năm 2018 như sau:

I.- Học phí dành cho học sinh TTS trúng tuyển đại học vào TTU năm 2018:

Đối tượng học sinh

 

Học phí ngành Y đa khoa

 

Học phí các ngành khác

 

Học sinh các

trường THPT

(HS THPT)

 

150.000.000 đồng/năm học.

Học phí này không thay đổi trong 6 năm của khóa học.

 

40.000.000 đồng/năm học.

Học phí này không thay đổi trong 4 năm của khóa học.

 

Học sinh trường

THPT năng khiếu

Đại học Tân Tạo

(HS TTS)

HS TTS có kết quả học lực đạt loại Khá 3 năm học lớp 10, 11, 12 được học bổng 50 %, miễn giảm học phí còn 75.000.000 đồng/năm học.

Chính sách này được duy trì trong 6 năm của khóa học.

 

HS TTS có kết quả học lực đạt loại Khá 3 năm học lớp 10, 11, 12 được học bổng 50 %, miễn giảm học phí còn 20.000.000 đồng/năm học.

Chính sách này được duy trì trong 4 năm của khóa học.

 

HS TTS có kết quả học tập đạt loại Giỏi 3 năm học lớp 10, 11, 12 được học bổng 70 %, miễn giảm học phí còn 45.000.000 đồng/năm học.

Chính sách này được duy trì trong 6 năm của khóa học.

HS TTS có kết quả học tập đạt loại Giỏi 3 năm học lớp 10, 11, 12 được học bổng 70 %, miễn giảm học phí còn 12.000.000 đồng/năm học.

Chính sách này được duy trì trong 4 năm của khóa học.

II.- Chính sách học bổng dành cho học sinh TTS trúng tuyển đại học vào TTU 2018:

2.1. Học bổng ngành Y đa khoa năm học đầu tiên dành cho HS TTS.

Học sinh TTS trúng tuyển vào ngành Y đa khoa TTU năm 2018, thuộc các diện sau đây được xét hưởng học bổng 100% – tương đương 100 % học phí trong năm học đầu tiên:

2.1.1. Học sinh có tổng số điểm 3 môn (tổ hợp môn thi xét tuyển vào đại học-khoa Y TTU) thi THPT quốc gia từ 25 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và khu vực)  được Hội đồng phỏng vấn đề nghị hưởng học bổng 100%.

2.1.2. Học sinh TTS đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích HSG lớp 12 THPT cấp tỉnh, cấp quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ văn  được Hội đồng phỏng vấn đề nghị hưởng học bổng 100 %.

2.2. Học bổng các ngành khác ngành Y đa khoa (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán; Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện ; Ngôn ngữ Anh; Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng) năm học đầu tiên dành cho HS TTS.

Học sinh TTS trúng tuyển vào TTU các ngành khác ngành Y đa khoa, thuộc các diện sau đây được xét hưởng học bổng 100% – tương đương 100 % học phí trong năm học đầu tiên:

2.2.1.  Học sinh TTS có tổng số điểm 3 môn (tổ hợp môn thi xét tuyển vào các khoa TTU – trừ khoa Y) thi THPT quốc gia từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và khu vực)  được Hội đồng phỏng vấn đề nghị hưởng học bổng 100 %.

2.2.2.  Học sinh TTS đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích HSG lớp 12 THPT cấp tỉnh, cấp quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn  được Hội đồng phỏng vấn đề nghị hưởng học bổng 100 %.

 2.3. Chính sách học bổng các năm học sau – Áp dụng cho tất cả các ngành học của các khoa như sau:

2.3.1. Các năm học sau, các Khoa sẽ căn cứ vào kết quả học tập (GPA) và sự rèn luyện của sinh viên theo quy định của Nhà trường trong học kỳ trước để xét cho sinh viên hưởng học bổng cho học kỳ kế tiếp ở các mức từ 25 % đến 100 %.

2.3.2. Đối với những học sinh của TTS năm đầu tiên đã được học bổng 100 %, các năm học sau nếu không được học bổng 100 % sẽ được hưởng chính sách học bổng 70 %.

Chính sách học phí và học bổng trên đây dành riêng cho học sinh TTS sẽ được áp dụng cho học sinh TTS vào TTU năm 2017 và tiếp tục áp dụng trong các năm học tới./.

Tải file