Hợp tác đào tạo với ĐH Rice – Hoa Kỳ

151

Ngày 13/5/2014, bà Đặng Thị Hoàng Yến (A.k.a Maya Dangelas), Chủ tịch Đại học Tân Tạo và ông David Leebron, Chủ tịch Đại học Rice đã ký Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa 2 trường. Theo đó, Đại học Rice sẽ giúp Đại học Tân Tạo thiết kế toàn bộ chương trình giảng dạy sau đại học, từ sử dụng chương trình giảng dạy đến hỗ trợ giảng viên, trao đổi sinh viên giữa 2 trường.

Lễ ký kết ĐH Rice – Hoa Kỳ

Đại học Rice được thành lập từ năm 1912 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ và luôn được xếp hạng là một trong 20 trường Đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, đứng thứ 94 trong số các trường đại học trên thế giới và thứ 6 các trường nghiên cứu khoa học trên thế giới. Trường đã có 2 giải Nobel về lĩnh vực hóa học và 2 Huân chương khoa học quốc gia của Hoa Kỳ. Hiện nay, Đại học Rice có gần 4000 sinh viên đại học và khoảng 2.500 sinh viên sau đại học.

Thỏa thuận này là dấu mốc quan trọng để Đại học Tân Tạo trong mục tiêu trở thành trường đại học Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, các chương trình tại Đại học Tân Tạo đều được giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo ứng dụng mô hình chất lượng cao và khoảng 60% lực lượng giảng dạy và nghiên cứu là giảng viên và giáo sư nước ngoài có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học.