Lịch thi trong học kỳ mùa thu 2017

49

Kính gửi sinh viên Đại học Tân Tạo:

Căn cứ lịch học trong năm và kế hoạch đào tạo các khoa năm học 2016-2017, phòng Đào tạo công bố lịch thi cuối kỳ như sau.

 LỊCH THI TRONG HỌC KỲ MÙA THU 2017

(Kèm theo Quyết định số:    /TB.TTU.2017)

Dept (Khoa)

Course code (MMH)

Course name
(Tên môn học)

Theory credits (TC lý thuyết)

Practice credits (TC thực hành)

Proctor (Giám thị)

Exam date (Ngày thi)

Exam time (Giờ thi)

Location (Phòng)

ESL

EAP000 English for Academic Purposes
Anh văn chuyên ngành

0

0

ESL

EAP0054 English for Academic Purposes
Anh văn chuyên ngành

4

0

Jonathan Lankford

Dec 18, 2017

3:00-4:40pm Gillis 101

ESL

ESLG1 Basic English Grammar

0

0

Dang Thanh Nhon

Dec 18, 2017

8:30-10:00am Gillis 109

ESL

ESLP1 Pronunciation Workshop 1

0

0

ESL

MGE0014 General English 1
Anh văn 1

4

0

Dang Thanh Nhon

Dec 18, 2017

3:00pm-4:40pm Gillis 109

ESL

MGE0024a General English 2
Anh văn 2

4

0

ESL

MGE0034 General English 3
Anh văn 3

4

0

Isaac Smith

Dec 18, 2017

3:00pm-4:40pm Gillis 113

ESL

MGE0044 General English 4
Anh văn 4

4

0

ESL

TOEFLL1 Basic TOEFL Listening

0

0

Nguyen Chi
Le Thanh Hung

Dec 19, 2017

8:30-11:30am Gillis Computer Lab (2nd floor)

ESL

TOEFLL2 Intermediate TOEFL Listening
TOEFL Nghe Trung cấp

0

0

Nguyen Chi
Le Thanh Hung

Dec 19, 2017

8:30-11:30am Gillis Computer Lab (2nd floor)

ESL

TOEFLR1 Basic TOEFL Reading
TOEFL Đọc Cơ bản

0

0

Nguyen Chi
Le Thanh Hung

Dec 19, 2017

8:30-11:30am Gillis Computer Lab (2nd floor)

ESL

TOEFLR2 Intermediate TOEFL Reading
TOEFL Đọc Trung cấp

0

0

Nguyen Chi
Le Thanh Hung

Dec 19, 2017

8:30-11:30am Gillis Computer Lab (2nd floor)

ESL

TOEFLS1 Basic TOEFL Speaking
TOEFL Nói Cơ bản

0

0

Nguyen Chi
Le Thanh Hung

Dec 19, 2017

8:30-11:30am Gillis Computer Lab (2nd floor)

ESL

TOEFLS2 Intermediate TOEFL Speaking
TOEFL Nói Trung cấp

0

0

Nguyen Chi
Le Thanh Hung

Dec 19, 2017

8:30-11:30am Gillis Computer Lab (2nd floor)

ESL

TOEFLW1 Basic TOEFL Writing
TOEFL Viết Cơ bản

0

0

Nguyen Chi
Le Thanh Hung

Dec 19, 2017

8:30-11:30am Gillis Computer Lab (2nd floor)

ESL

TOEFLW2 Intermediate TOEFL Writing
TOEFL Viết Trung cấp

0

0

Nguyen Chi
Le Thanh Hung

Dec 19, 2017

8:30-11:30am Gillis Computer Lab (2nd floor)

ESL
SM

Institutional TOEIC Test

0

0

Nguyen Chi
Hồ Tiên Sinh
Le Thanh Hung

Dec 20, 2017

1:30-4:00pm Levy Hall

SB

BT_AB104 Organic Chemistry
Hóa học hữu cơ

3

0

Nguyễn Thành Danh

Dec 21, 2017

9:00am Gillis 112

SB

BT_AB203 Biochemistry
Hóa sinh

3

0

Nguyễn Đinh Trường

Dec 18, 2017

1:30-4:30pm Gillis 101

SB

BT301 Animal Biotechnology
Công nghệ sinh học động vật

3

0

Ta Van Quang

Dec 19, 2017

8:30-10:00am Gillis 111

SB

BT303 Aquaculture Biotechnology
Công nghệ sinh học thủy sản

3

0

Ta Van Quang

Dec 19, 2017

10:00-11:40am Gillis 111

SB

BT305 Animal Cell and Drug Development
Tế bào động vật và Phát triển dược phẩm

3

0

Tran Hoang Dung

Dec 22, 2017

8:30-10:45am

SBE

FNA301 Financial Management 2
Quản trị tài chính 2

3

0

Nguyen Thu Trang

Dec 16, 2017

8:00-10:00am Gillis 101

SBE

FNA304
GBM304
World Financial Markets
Các thị trường tài chính thế giới

3

0

Nguyen Thu Trang

Dec 16, 2017

10:00am-12:00pm Gillis 101

SBE

SBE204 Business Statistics 2
Thống kê kinh doanh 2

3

0

Tran Duy Hien

Dec 22, 2017

1:30-3:00pm Gillis 110

SE

CHEM101 Core Concepts in Chemistry
Hóa học đại cương

3

0

Nguyễn Thành Danh

Dec 21, 2017

2:00pm

SE

MATH203 Ordinary & Partial Differential Equations
Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

3

0

Tran Duy Hien

Dec 22, 2017

3:00-4:30pm Gillis 110

SHL

ENGL211S Digital Writing
Viết luận thời đại số

3

0

Jonathan Lankford

Dec 21, 2017

8:30-10:00am Registrar’s Office

SHL

ENGL251 British Literature, 1900-1945
Văn học Anh 1900-1945

3

0

SHL

ENGL269 Classics of American Literature, 1820-1860
Văn học Mỹ giai đoạn 1820-1860

3

0

Jonathan Lankford

Dec 20, 2017

1:30-3:00pm Registrar’s Office

SHL

ENGL482S Studies in Contemporary Theory: Culture, Politics, and Society
Nghiên cứu thuyết hiện đại: Văn hóa,
chính trị, xã hội

3

0

Isaac Smith

Dec 20, 2017

10:00-11:30am Gillis 113

SHL

HIS101 Civilizations
Văn minh nhân loại

3

0

Isaac Smith

Dec 20, 2017

8:30-10:00am Gillis 113

SHL

HUM102 Culture and Literature
Văn hóa và Văn học

3

0

SM

ALL3013 Allergology
Dị ứng học

2

1

Vũ Bảo Châu;
Nguyễn Đình Huấn;
Nguyễn Thị Kim Tiền

Jan 11, 2018

8:30-9:30am Levy Auditorium

SM

ANE3013 Anesthesiology
Gây mê hồi sức

2

1

Bùi Tấn Dũng

SM

ANT2014 Anatomy 1
Giải phẫu 1

3

1

Võ Thành Nghĩa;

Jan 6, 2018

8:30-10:30am Levy 102

SM

CBG1035 Biology and Genetics
Sinh học và di truyền

4

1

Lê Nguyễn Uyên Chi;
Trần Thị Bích Thuỷ

Jan 3, 2018

8:30-10:30am Levy Auditorium

SM

CHM1015 Chemistry
Hóa học

4

1

Nguyễn Thành Danh;
Trần Thị Bích Thuỷ

Dec 26, 2017

10:30-11:30am Levy Auditorium

SM

CMS0012 Introduction to Informatics
Tin học đại cương

1

1

Đoàn Ngọc Nhật Minh

Dec 12, 2017

3:00-4:00pm Gillis Computer Lab (2nd floor)

SM

DER3013 Dermatology
Da liễu

2

1

Nguyễn Thị Bích Liên

Nov 17, 2017

8:30-11:30am HCMC Hospital of Dermato Venerelogy

SM

EOH2013 Environmental Health and Occupational Health
Sức khỏe môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp

2

1

Phùng Đức Nhật

SM

EPD2013 Epidemiology
Dịch tễ học

2

1

Lê Hoàng Ninh;

Dec 21, 2017

1:00-2:00pm R. Hall 468 Lê Hồng Phong
W. 5, D. 10, HCMC

SM

EYE3013 Ophthalmology
Mắt

2

1

Nguyễn Thế Hồ;
Trần Quỳnh Lãm

Dec 11, 2017

9:30-10:30am Trung Vuong Hospital

SM

IFT3015 Infectious Disease 1
Truyền nhiễm 1

3

2

Bùi Trọng Hợp;
Trần Quỳnh Lãm

Nov 12, 2017

8:00-9:00am Trung Vuong Hospital

SM

IN3024 Basics of Internal Medicine 1
Nội cơ sở 1

2

2

Trịnh Ái Nhi;
Phan Thị Ngọc Lời;
Trần Phước Hồng Nhân

Jan 8, 2018

8:30 – 9:30am Levy Auditorium

SM

IN3044 Internal Medicine 1
Nội bệnh lý 1

2

2

Trịnh Ái Nhi;
Phan Thị Ngọc Lời;
Trần Phước Hồng Nhân

Jan 8, 2018

10:30 – 11:30am Levy Auditorium

SM

MACL105 Physical Education (Athletics)
Giáo dục thể chất (Điền kinh)

0

1

Nguyễn Thị Hồng Vân

Dec 20, 2017

8:00 – 10:00am Tan Tao Dormitory

SM

MACL105 (T1) Physical Education – Tennis 1
Giáo dục thể chất – Tennis 1

1

1

SM

MBI2014 Medical Microbiology 1 (Bacteriology)
Vi Sinh Y Học 1 (Vi khuẩn học)

3

1

Nguyễn Ngọc Phương Thảo;
Nguyễn Văn Linh

Jan 12, 2018

10:30am Gillis 104

SM

MLE4014 USMLE Step 1 – Part 1
USMLE bước 1 – Phần 1

4

0

Phạm Thị Vân Huyền

SM

MLE4034 USMLE Step 1 – Part 3
USMLE bước 1 – Phần 3

4

0

Đặng Bích Thảo

Dec 26, 2017

8:00-10:00am Levy Auditorium

SM

MPH1014 Medical Physics
Lý sinh

3

1

Trần Hoài Nam

Dec 28, 2017

8:30-9:30am Levy Auditorium

SM

MSE0054 Medical English 1
Tiếng Anh Y Khoa 1

4

0

Nguyễn Đăng Hà

Dec 18, 2017

10:30 – 11:30am Levy Auditorium

SM

ODO3013 Odonto-Stomatology
Răng hàm mặt

2

1

Bùi Cao Phong

SM

OG3014 Obstetrics and Gynecology 1
Sản phụ khoa 1

2

2

Nguyễn Thị Từ Vân;
Nguyễn Xuân Thảo

Jan 2, 2018

1:30 – 2:30pm Levy Auditorium

SM

OTO3013 Otorhinolaryngology
Tai mũi họng

2

1

Đặng Xuân Hùng;
Nguyễn Ngọc Minh

Nov 25, 2017

1:30-2:30pm Levy Auditorium

SM

PD3024 Pediatrics 2
Nhi khoa 2

2

2

Nguyễn Đình Huấn;
Trịnh Ái Nhi;

Jan 2, 2018

10:30-11:30am Levy Auditorium

SM

PHO2023 Physiology 2
Sinh lý 2

2

1

Trần Thị Bích Thuỷ;
Nguyễn Văn Linh

Dec 18, 2017

8:00-11:30am Levy Auditorium

SM

PMC2023 Pharmacology 2
Dược lý 2

2

1

Đoàn Văn Khánh;
Nguyễn Văn Linh

Jan 6, 2018

10:30 – 11:30am Levy Auditorium

SM

PMC2023a Pharmacology 2
Dược lý 2

2

1

Đoàn Văn Khánh;
Nguyễn Văn Linh

Jan 12, 2018

8:30-9:30am Levy Auditorium

SM

PTL2013 Pathology
Giải phẫu bệnh

2

1

Trần Thị Vân Anh;
Nguyễn Văn Linh

Jan 2, 2018

8:30-11:30am Levy Auditorium

SM

PUH1012 Demography
Dân số học

2

0

Hồ Tiên Sinh;
Nguyễn Thị Kim Tiền;
Nguyễn Văn Linh

Nov 23, 2017

1:30-2:30pm Gillis 104

SM

PUH1032 Communication and Health Education
Truyền thông và giáo dục sức khỏe

2

0

Nguyễn Văn Linh;
Nguyễn Thị Kim Tiền

Jan 4, 2018

10:30-11:30am Levy Auditorium

SM

PUH2043 Nutrition and Food Hygiene and Safety
Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

2

1

Phạm Thị Lan Anh

Nov 29, 2017

1:30-2:30pm R. Hall 468 Lê Hồng Phong
W. 5, D. 10, HCMC

SM

PUH2043 Nutrition and Food Hygiene and Safety
Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

2

1

Nguyễn Trung Hoà

Jan 3, 2018

1:30-2:30pm Levy Auditorium

SM

PUH3062 Health Organization and Management
Tổ chức và quản lý y tế

1

1

Lê Vinh

Nov 24, 2017

1:30-2:30pm

SM

PUH3062 Health Organization and Management
Tổ chức và quản lý y tế

1

1

Nguyễn Trung Hoà

SM

PUH4132 Các vấn đề Dân Số, Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, Sức khỏe sinh sản
Women and Children’s Health, Reproduction, and Population

2

0

Nguyễn Duy Phong

SM

SU3014 Basics of surgery 1
Ngoại cơ sở 1

2

2

Đặng Bích Thảo;
Võ Chí Nguyện;
Hồ Tiên Sinh

Dec 23, 2017

8:30-9:30am Levy Auditorium

SM

SU3034 Surgery 1
Ngoại bệnh lý 1

2

2

Đặng Bích Thảo;
Võ Chí Nguyện;
Hồ Tiên Sinh

Dec 23, 2017

10:30-11:30am Levy Auditorium

SM

TUB3013 Tuberculosis
Lao

2

1

Nguyễn Minh Hà

Tải file PDF