Thảo luận 27/4:  Điều trị hội chứng mạch vành cấp trong đợt bùng phát COVID 19

152

Chương trình thảo luận 27/4

NGÀY Thứ Hai ngày 27 tháng Tư
THỜI GIAN
9: 00-10: 00:00 (tại Việt Nam)
(10: 00-11: 00 PM tại Boston Chủ nhật 4/26)

LIÊN KẾT trên ZOOM https://ttueduvn.zoom.us/j/8948587025

CHỦ ĐỀ: Điều trị hội chứng mạch vành cấp trong đợt bùng phát COVID 19