Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2022 – 2023 của Sinh viên

110

Trường Đại học Tân Tạo trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2022-2023 của sinh viên như sau:

  1. Thời gian đăng ký: 18/07/2022 đến ngày 17/08/2022.
  2. Thời gian xét duyệt đề cương tại các đơn vị: từ ngày 19/08 – 09/09/2022.
  3. Hồ sơ đăng kí gồm có:
  • Đơn đăng kí đề tài tải về;
  • Thuyết minh đề tài tải về;
  • Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Hồ sơ đăng ký đề tài khoa học năm học 2022-2023 nộp về Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

Xem chi tiết tại đây

Trân trọng kính chào./.