Thông báo: Lịch Phỏng vấn chương trình thực tập Hè 2018 tại Hoa Kỳ

161

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
KHOA Y
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Long An, ngày 26  tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Lịch Phỏng vấn chương trình thực tập Hè tại Hoa Kỳ

Địa điểm: Văn phòng khoa Y – Trường Đại học Tân Tạo
Thời gian phỏng vấn: ngày 04.04.2018

STT MSV
ID
Họ tên
Full name
NTNS
Birthday
Giới tính
Gender
Giờ Phỏng vấn
1 1400017 Lê Nhân Tâm 02/11/1995 Nữ 1:00 PM
2 1400032 Trần Thị Cẩm Tú 17/04/1996 Nữ 1:10 PM
3 1400039 Nguyễn Phạm Trọng Nhân 04/06/1995 Nam 1:20 PM
4 1400041 Viên Bạch Lan Châu 20/08/1995 Nữ 1:30 PM
5 1400050 Nguyễn Văn Lành 25/07/1994 Nam 1:40 PM
6 1400065 Đinh Quang Minh Trí 01/01/1995 Nam 1:50 PM
7 1400071 Vũ Thị Nguyệt Hằng 05/04/1996 Nữ 2:00 PM
8 1400089 Nguyễn Trọng Kim 07/12/1996 Nam 2:10 PM
9 1400104 Nguyễn Trần Kiên An 10/07/1996 Nữ 2:20 PM
10 1400114 Lâm Hồng Đức 19/09/1995 Nam 2:30 PM
11 1400133 Võ Nguyễn Trúc Phương 30/10/1996 Nữ 2:40 PM
12 1400134 Mai Quang Minh 21/09/1996 Nam 2:50 PM
13 1400146 Đỗ Duy Anh 11/08/1995 Nam 3:00 PM
14 1400149 Lê Thị Thùy Linh 30/08/1996 Nữ 3:10 PM
15 1400150 Nguyễn Thị Bảo Liên 11/07/1995 Nữ 3:20 PM
16 1400157 Trần Phúc Thịnh 11/06/1995 Nam 3:30 PM
17 1515001 Thái Bá Anh Minh 21/04/1994 Nam 3:40 PM
18 1515006 Nguyễn Phước Lộc 29/08/1997 Nam 3:50 PM
19 1515011 Lương Ngọc Tuyết Nhi 17/09/1997 Nữ 4:00 PM
20 1515042 Phạm Lê Huy Hoàng 06/09/1997 Nam 4:10 PM
21 1515052 Bùi Phạm Thái Hòa 23/10/1997 Nữ 4:20 PM
22 1515055 Nguyễn Ngọc Huyền Vy 09/03/1996 Nữ 4:30 PM
23 1515077 Hoàng Lê Phương Hồng Ngọc 07/01/1997 Nữ 4:40 PM
24 1515125 Nguyễn Thành Luân 02/07/1997 Nam 4:50 PM
25 1515138 Nguyễn Minh Trí Nhân 08/08/1997 Nam 5:00 PM
26 1515154 Vũ Hà Thuỳ Vy 04/04/1997 Nữ 5:10 PM
27 1515171 Nguyễn Trọng Nhân 28/09/1997 Nam 5:20 PM
28 1515182 Lê Nguyễn Hiếu Hạnh 27/02/1997 Nữ 5:30 PM
29 1515184 Nguyễn Sĩ Tuấn 01/01/1981 Nam 5:40 PM
30 1515185 Phan Lê Ngọc Ngân 27/02/1994 Nữ 5:50 PM
31 1515187 Nguyễn Hứa Hoàng Quân 20/04/1996 Nam 6:00 PM
32 1515189 Lương Thành Phước 10/05/1995 Nam 6:10 PM
33 1515202 Trần Ngọc Minh Châu 02/04/1997 Nữ 6:20 PM
34 1515206 Phan Tạ Thục Duyên 15/04/1996 Nữ 6:30 PM
5% 1515238 Lê Phủ Kinh Quốc 01/08/1997 Nam 6:40 PM

 

Nơi nhận:

– Lưu Khoa Y.

TL. TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
(Đã ký)PGS. TS. BS Lê Xuân Trường