Tiêu chí xét chọn giải thưởng hoa trạng nguyên 2014

181

Trong năm học 2014 – 2015, Đại học Tân Tạo sẽ cấp học bổng trị giá 16.000 – 27.000 USD/năm cho những học sinh đạt giải Quốc tế, Olympic, giải nhất, nhì, ba Quốc Gia, Thủ khoa Đại học đăng ký học tại Đại học Tân Tạo và những học sinh đáp ứng được tiêu chuẩn tuyển sinh do trường đề ra. (Nếu các em học sinh có nguyện vọng học tại Đại học Tân Tạo).

Download: Tiêu chí xét chọn giải thưởng hoa trạng nguyên 2014