Khoa Y

GS.TS.BS. Lê Văn Cường

Chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu, Phó chủ nhiệm bộ môn Ngoại khoa

GS.TS.BS. Lê Quang Nghĩa

Chủ nhiệm bộ môn Ngoại khoa

PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh

Chủ nhiệm bộ môn Nội khoa

PGS.TS.BS. Trần Thị Hồng

Chủ nhiệm bộ môn Ký sinh trùng Y học

PGS.TS.BS. Nguyễn Tuấn Vinh

Phó chủ nhiệm bộ môn Ngoại khoa

NGND.GS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh

Chủ nhiệm bộ môn Y tế công cộng, Y học gia đình

BSCK2. Trần Thị Vân Anh

Chủ nhiệm bộ môn Mô phôi - Giải phẫu bệnh

BSCK1. Lê Văn Hùng

Phó chủ nhiệm bộ môn truyền nhiễm

BSCK2. Nguyễn Thị Bích Liên

Phó chủ nhiệm bộ môn Da liễu

TS.BS. Phạm Thị Vân Huyền

Chủ nhiệm bộ môn Tiếng Anh Y khoa-USMLE
X