QUY TẮC ỨNG XỬ SINH VIÊN

Bản hướng dẫn về Quy tắc Ứng xử này giúp sinh viên hiểu rõ cách thức ứng xử của từng sinh viên trong phạm vi học đường. Mỗi sinh viên Đại Học Tân Tạo cần duy trì các giá trị cũng như các nguyên tắc được xác lập trong bản quy tắc ứng xử dành cho sinh viên Đại Học Tân Tạo. Những chuẩn mực này đòi hỏi mỗi cá nhân sinh viên Đại Học Tân Tạo tôn trọng mọi giá trị cá nhân, không thực hiện và nỗ lực ngăn chặn các hành vi đe dọa quyền tự do cá nhân. Các hành vi này bao gồm gian lận, trợ giúp gian lận, đạo văn, xuyên tạc và cư xử thiếu văn hóa. Nhằm duy trì một môi trường chuẩn mực về đạo đức và danh dự, là thành viên của Đại Học Tân Tạo, mỗi sinh viên cần ứng xử với tinh thần Chính trực, Thượng tôn Giá trị, và Chuyên nghiệp.

Chính trực – Mỗi sinh viên phải thể hiện tính trung thực, tính kiên định và tính bền bỉ trong các niềm tin của mình.

 • Chỉ nói sự thật

 • Luôn ứng xử có đạo đức

 • Tạo dựng một môi trường ổn định, trung thực

Thượng tôn giá trị – Mỗi sinh viên cần tôn trọng quyền, phẩm giá và tài sản của người khác.

 • Có thái độ hòa nhã với các sinh viên khác, với giảng viên và với cán bộ nhà trường.

 • Học hỏi, tôn trọng tính đa dạng và khác biệt giữa các cá nhân, ý tưởng và quan điểm.

 • Tôn trọng tài sản của người khác và của nhà trường.

Chuyên nghiệp – Mỗi sinh viên cần tôn trọng triệt để các chuẩn mực đạo đức, ra sức học tập và làm việc vì sự tiến bộ của bản thân, của Đại Học Tân Tạo và của cộng đồng.

 • Xây dựng bầu không khí tin tưởng, tôn trọng và chân thật với nhau.

 • Tạo dựng một môi trường tương thân tương ái, hài hòa và ổn định.

 • Tuân thủ các chính sách của nhà trường và luật pháp Việt Nam.

Mục đích

Nhằm chuẩn bị cho sinh viên những nghề nghiệp phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và mang lại thành công trong tương lai, bằng việc đưa các em vào môi trường với hệ thống các chuẩn mực và giúp các em thấm nhuần các chuẩn mực ấy, đồng thời ở đó, tính chính trực, tinh thần thượng tôn giá trị và tính chuyên nghiệp luôn được chú trọng trong suốt quá trình học đại học của sinh viên.

Sứ mệnh

Mỗi sinh viên Đại Học Tân Tạo cần hiểu rõ và tôn trọng triệt để các nguyên tắc của bản Quy tắc Ứng xử này bằng việc chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hoạt động liên quan đến việc học của bản thân. Qua đó, mỗi sinh viên sẽ chia sẻ một vai trò năng động góp phần tạo nền tảng cho bản Quy tắc Ứng xử này thông qua việc củng cố tinh thần và danh tiếng của Đại Học Tân Tạo.

Xử lí vi phạm

Các trường hợp vi phạm Quy tắc Ứng xử này của sinh viên sẽ được giao cho trưởng khoa hoặc điều phối viên xem xét các hình thức kỷ luật. Đối với các trường hợp nghiêm trọng, chính sách của trường sẽ được áp dụng kèm theo các hình thức kỷ luật bổ sung bao gồm buộc thôi học hoặc đình chỉ học, được thực hiện thông qua Phòng Sinh viên vụ.

Các hành vi vi phạm trong quá trình học tập

Nền tảng của môi trường giáo dục có thể trở nên mất ổn định nếu xảy ra các hành vi không trung thực như sau:

Gian lận: là các hành vi gian dối đã thực hiện hoặc toan tính thực hiện trong các bài tập của khóa học, trong thi cử, nhằm mục đích nâng cao điểm số hoặc hoàn thành tín chỉ khóa học và có được lợi thế so với các sinh viên khác mà không do tự mình đạt được trong học tập. Ngoài toan tính thực hiện hành vi gian lận, bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự toan tính gian lận đều được hiểu như là gian lận.

Hành vi gian lận bao gồm (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau đây:

 • Nhìn bài hoặc chép bài của bạn trong lúc thi

 • Đánh cắp hoặc có ý định đánh cắp đề thi/ bài thi.

 • Sử dụng tài liệu bài giảng, sách giáo khoa, các loại học cụ hoặc các thiết bị điện tử trong khi thi mặc dù bị cấm.

 • Nhờ người khác thi hộ.

 • Sử dụng máy tính cầm tay và/ hoặc các loại học cụ khác mà giáo viên hướng dẫn đã tuyệt đối cấm.

 • Lưu trữ, tiếp nhận và/ hoặc truy cập tài liệu khóa học trong máy tính cầm tay, máy nhắn tin, điện thoại di động, máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác trong khi thi mà không được phép của giáo viên hướng dẫn.

 • Nhờ người khác giúp đỡ làm bài đối với các bài thi cho phép làm tại nhà hoặc làm trực tuyến, trong khi hành vi này bị đặc biệt cấm.

 • Hối lộ hoặc đe dọa để có được điểm số không công bằng.

 • Điều chỉnh phần trả lời trên bài thi đã được chấm và khiếu nại rằng bài làm của mình bị chấm điểm sai.

 • Nộp bài làm ghi tên mình nhưng không do tự mình làm.

 • Dựa vào người khác để hoàn tất bài tập thực hành thí nghiệm hoặc bài tập về nhà trong khi được hướng dẫn tự làm bài.

 • Làm hỏng bài thực hành thí nghiệm hoặc các bài tập khác do người khác làm.

Đạo văn: là hành vi lạm dụng từ ngữ hoặc ý tưởng người khác thông qua việc sử dụng các nguồn tài liệu như của mình, hoặc ngụ ý rằng bài làm là của chính mình.

Hành vi đạo văn bao gồm (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau đây:

 • Sao chép toàn bộ các phần, các đoạn văn hoặc câu văn để đưa vào bài của mình mà không thực hiện trích dẫn hợp lý.

 • Nộp bài làm có sử dụng ý tưởng hoặc từ ngữ của người khác mà không thực hiện trích dẫn hay ghi rõ nguồn gốc.

Trợ giúp các hành vi gian lận trong học tập: cố tình tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm bản quy tắc ứng xử này.

Hành vi trợ giúp gian lận trong học tập bao gồm (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau đây:

 • Cho sinh viên khác chép bài thi của mình.

 • Sử dụng các loại tín hiệu để gợi ý làm bài cho người khác.

 • Thi hộ.

 • Chia sẻ câu hỏi kiểm tra với sinh viên đang học học phần khác của khóa học.

 • Trao bài thi đã được trả về cho sinh viên khác nhằm chuẩn bị cho kỳ thi lại.

 • Truyền tín hiệu điện tử cho sinh viên khác thông tin được lưu trữ hoặc gửi qua máy tính cầm tay, máy nhắn tin, điện thoại di động, máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác trong khi thi mà không có sự cho phép của giáo viên hướng dẫn.

 • Giúp người khác làm bài đối với bài thi cho phép làm tại nhà trong khi hành vi này bị đặc biệt cấm.

 • Cho sinh viên khác sao chép bài làm của mình.

 • Viết bài cho sinh viên khác.

 • Cung cấp sự trợ giúp quan trọng trong nghiên cứu cho sinh viên khác để viết bài báo cáo.

 • Giúp người khác làm bài tập thực hành thí nghiệm hoặc bài tập về nhà trong khi được hướng dẫn tự làm bài.

 • Cho phép người khác sao chép bài báo cáo thực hành thí nghiệm hoặc bài tập về nhà.

Giả mạo: là các hành vi bịa đặt, bóp méo hoặc làm sai lệch dữ liệu.

Hành vi giả mạo trong học tập bao gồm (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau đây:

 • Lấy phần công bằng phần công của cả nhóm học tập, mặc dù sự đóng góp là ít hoặc hoàn toàn không có.

 • Nói dối về lý do không nộp bài báo cáo đúng hạn.

 • Nộp cùng một bài báo cáo cho hai khóa học hoặc nhiều hơn mà không được phép.

 • Bịa đặt, cường điệu, hoặc làm giả dữ liệu, thông tin.

Vi phạm Quy tắc ứng xử

Gây rối: là hành vi (bằng lời nói hoặc hành động) gây rối quá trình học tập, gây thiệt hại cho tính toàn vẹn của môi trường học tập.

Hành vi gây rối bao gồm (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau đây:

 • Lăng mạ, sỉ nhục bằng lời hoặc bằng hành động.

 • Làm gián đoạn.

 • Sử dụng không phù hợp các thiết bị điện tử trong giờ học bao gồm việc trả lời điện thoại di động, trao đổi thư điện tử trên máy tính xách tay, chơi trò chơi trên thiết bị cầm tay.

 • Không tôn trọng các quy định và hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.

 • Sử dụng ngôn ngữ thô tục, gièm pha và các hình thức đe dọa khác thông qua lời nói hoặc cách ăn mặc.

Xác nhận:

Quy tắc Ứng xử dành cho sinh viên Đại học Tân Tạo được soạn và hiệu chỉnh cho phù hợp từ nhiều nguồn theo các tiêu chuẩn đã được nhiều trường đại học nổi tiếng công nhận. Bản quy tắc này đã được Ban Giám Hiệu Đại Học Tân Tạo phê duyệt.

X