LỊCH ĐÀO TẠO

Lịch học 2022 – 2023

Download File


THÁNG 9 – 2013

02           Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam  
07 – 08    Đón tân sinh viên Y
09           Làm thủ tục nhập học cho sinh viên Y
09           SV Y thi TOEFL
10           Đăng ký môn học cho học kỳ Thu 2013
14 – 15    Đón tân sinh viên
16           Làm thủ tục nhập học cho sinh viên
16           Tân SV thi TOEFL
16 – 20    Tuần lễ định hướng sinh viên
19            Hạn chót đăng ký môn học cho học kỳ Thu 2013
23            Bắt đầu học kỳ Thu 2013 
Đăng ký huỷ môn học

THÁNG 10 – 2013

08           Đêm hội gala
09           Lễ Khai giảng & Hoa Trạng Nguyên

THÁNG 11 – 2013

13 – 15    Nghỉ giữa kỳ 
20           Ngày Nhà giáo Việt Nam

THÁNG 12 – 2013

23 – 27     Đánh giá môn học
16            Công bố danh sách môn học học kỳ Xuân 2014
25           Giáng sinh 

THÁNG 01 – 2014

01            Tết dương lịch 
02            Đăng ký môn học cho học kỳ Xuân 2014
04            Kết thúc học kỳ Thu 2013 
07 – 11     Thi cuối kỳ Thu 2013
14 – 15     Nghỉ giữa kỳ 
15            Hạn chót đăng ký môn học cho học kỳ Xuân 2014
16            Bắt đầu học kỳ Xuân 2014 
Đăng ký huỷ môn học
25 – 31    Nghỉ Tết âm lịch
25 – 31    Sinh viên nghỉ Tết 

THÁNG 02 – 2014

01 – 06   Nghỉ Tết âm lịch 
01 – 09   Sinh viên nghỉ Tết

THÁNG 03 – 2014

26 – 28  Nghỉ giữa kỳ

THÁNG 04 – 2014

09          Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 
30          Ngày Thống nhất đất nước 

THÁNG 05 –  2014
01           Ngày Quốc tế Lao động 
02 – 09     Đánhg giá môn học
02            Công bố danh sách môn học học kỳ học kỳ Hè 2014
15            Kết thúc học kỳ Xuân 2014 
15 – 16     Thi TOEFL
19 – 24     Thi cuối kỳ
26 – 30      Nghỉ hè  
30             Hạn chót đăng ký môn học học kỳ Hè

THÁNG 06 – 2014
02            Bắt đầu học kỳ Hè 1 
Đăng ký huỷ môn học
18 – 25     Đánh giá môn học Học kỳ Hè 1

THÁNG 07 – 2014

02            Kết thúc học kỳ Hè 1
03 – 10     Thi tuyển sinh đại học 2014 
14            Bắt đầu học kỳ Hè 2 
Đăng ký huỷ môn học

THÁNG 08 – 2014
04 – 08   Đánh giá môn học học kỳ Hè 2
15          Kết thúc học kỳ Hè 2 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG

Không có sự kiện trong thời gian hiện tại

X