ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

1.      Hoàn thành tối thiểu 4 kỳ học chính khóa tại trường;

2.      Hoàn thành tối thiểu một chuyên ngành;

3.      Hoàn thành tối thiểu 120 tín chỉ hoặc 128 tín chỉ  cho khoa Kỹ Thuật;

4.      Hoàn thành tối thiểu 60 tín chỉ tại TTU;

5.      Điểm tích lũy trung bình các môn tự chọn tối thiểu đạt 1.67

6.      Điểm các môn chuyên ngành và các môn bắt buộc tối thiểu đạt 2.00;

7.      Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt 600 điểm TOEFL hoặc tương đương;

8.      Hoàn thành khóa học giáo dục thể chất (GDTC), giáo dục quốc phòng (GDQP) và các môn theo quy định của Bộ GD&ĐT Việt Nam;

9.      Được đánh giá đạo đức tốt và không vi phạm pháp luật;

Quy định xét công nhận tốt nghiệp

X