Hội nghị khoa học liên trường lần thứ 6 năm 2014

135

Hội nghị khoa học liên trường lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin đã và đang trở thành một hoạt động khoa học thường xuyên của các giảng viên, nghiên cứu viên đến từ các trường Đại học, Học viện khu vực phía Nam. Hội nghị khoa học liên trường lần 6 sẽ được tổ chức vào ngày 23/4/2014 tại Đại học Tân Tạo. Tham dự Hội nghị có các Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học thuộc các trường đại học, học viện và các công ty thuộc lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học sẽ trình bày về các hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin.  Hội nghị cũng là nơi để các nhà khoa học và các công ty trao đổi cơ hội hợp tác nghiên cứu. Thông qua hội nghị nhiều ý tưởng nghiên cứu mới sẽ được phát triển trong tương lai.

Các đơn vị tham gia Hội nghị:

Đại học Tân Tạo  Trường Đại học Sài Gòn
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Trường Đại học Khoa Học tự nhiên TP.HCM
Trường Đại học Quốc tế Công ty Misfit Wearables
Trường Đại học Bách Khoa HCM Công ty TMA Solutions

Trường Đại học Công nghệ thông tin

Công ty AntTek
Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP. HCM    Sở Văn hóa Thể thao – Du lịch Đồng Nai