Lịch thi

Lịch thi kết thúc học phần – học kỳ mùa Hè năm học 2022-2023.

Lưu ý: Danh sách sinh viên dự thi sẽ được thông báo sau. Tải file PDF lịch thi kết thúc học phần - học kỳ mùa...

Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 – học kỳ mùa Xuân 2022-2023

Áp dụng cho sinh viên các khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ, Kỹ thuật và Công nghệ sinh học 

Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 – học kỳ mùa Xuân năm...

Áp dụng cho sinh viên ngành Y khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học
X