SỨ MỆNH


  • Tổ chức những buổi huấn luyện và chia sẻ hữu ích cho thành viên và sinh viên.
  • Củng cố ý thức về sức khoẻ tâm lý và thể chất của sinh viên từ cộng đồng.
  • Nâng cao nhận thức về những vấn đề sức khoẻ tâm thần thường gặp trong trường Y.
  • Giúp đỡ bằng cách chấp nhận và giải quyết những vấn đề của sinh viên.
  • Cho sinh viên một nơi để bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ; nhận lại những giá trị cụ thể, hồi đáp từng trường hợp một để hi vọng rằng có thể cải thiện khó khăn hiện tại của sinh viên.
X