NHÂN SỰ


Cố vấn: gồm các bác sĩ, chuyên viên tâm lý thuộc:

  • Khoa Nội Tổng quát – Bệnh viện Pháp Việt
  • Bộ môn Chăm sóc giảm nhẹ – Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
  • Bộ môn Bác sĩ gia đình – Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
  • Bộ môn Sinh lý, chuyên gia Tâm lý trị liệu – Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
  • Khoa Tâm lý học – Đại học Hoa Sen
  • Nghiên cứu sinh ngành Tâm lý tại Ohio State University

Thành viên ban điều hành:

  • Giảng viên bộ môn Tâm thần – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • Giảng viên TTU
  • Và bốn sinh viên đại diện cho các lớp Y3 – Y6 TTU
X