Danh sách các Chuyên Gia Tư Vấn

Các bác sĩ Việt Nam

STT Họ và Tên Thông tin liên lạc
1 Bác sĩ Nguyen Thuong Nghia nghia2000@gmail.com
2 Bác sĩ Trinh Ai Nhi 0909.626.757
3 Bác sĩ Phan thi Ngoc Loi 01695.094.967
4 Bác sĩ Nguyen Dinh Huan 0906.743.174
5 Bác sĩ Truong Thanh Vien 0974.496.694
thanhvientruong1988@yahoo.com.vn
6 Bác sĩ Nguyen Bich Tram 0964.891.650
drnbt2110@gmail.com
7 Bác sĩ Tran Phuoc Hong Nhan 0987.788.163
8 Tiến sĩ. Khanh Doan khanh.doan@ttu.edu.vn
9 Bác sĩ Phạm Nguyễn Phi Khanh drphikhanh@gmail.com

Các sinh viên Tân Tạo

STT Họ và Tên Thông tin liên lạc
1 Le Hoang Duc Toan 0120.388.8186
toan.le1308@std.ttu.edu.vn
2 Vo Minh Viet 0128-873-3074
viet.vo1342@std.ttu.edu.vn
3 Hoang Quoc Bao 0967.691.912
bao.hoang1307@std.ttu.edu.vn
4 Nguyen Van Viet Thang 0906.609.906
thang.nguyenmed@gmail.com
5 Truyen Thien Tan Tri Tai 0969.810.671
taitruyen1992@gmail.com
6 Pham Hong Gia Nguyen 0902.318.855
nguyen.pham14154@std.ttu.edu.vn
7 Tran Dinh Xuan Truong 0906.472.527
truong.dinh1338@std.ttu.edu.vn
8 Hoang Phan Nhat Minh 01659.826.494
minh.hoang1326@std.ttu.edu.vn
9 Pham Minh Tri 0916.561.808
minhtri3229@gmail.com
10 Le Nguyen Tuong Vy 0932.920.089
vy.le14062@std.ttu.edu.vn
11 Nguyen Hong Quan 01683.457.400
quan.nguyen1334@std.ttu.edu.vn

Các chuyên gia từ Mỹ

STT Họ & Tên Thông tin liên lạc
1 Bác sĩ Faisal Latiff Trường khoa tim mạch can thiệp,
Oklahoma city, OK
faisal-latif@ouhsc.edu
2 Bác sĩ Kwan Lee Phó giáo sư về y khoa
Giám đốc trung tâm tim mạch, Bệnh viện -Banner – University Medical Center South, Tucson AZ USA
klee@shc.arizona.edu
3 Bác sĩ Dan Le Khoa tim mạch, đại học Virginia Commonwealth, Richmond VA, USA dinhdan2001@yahoo.com
4 Bác sĩ Hung Phan Bác sĩ bệnh viện, Los Angeles CA hungcanhphan@yahoo.com
5 Bác sĩ Tung Mai DO Bác sĩ bệnh viện, Springfield, MO maidinhtung0101@yahoo.com
6 Bác sĩ Quincy Tran Phó giáo sư y khoa, trường đại học Maryland, Baltimore MD, USA qtran@umm.edu
7 Bác sĩ Gianluca Rigatelli Phó trưởng khoa can thiệp nội mạch và chẩn đoán bệnh tim mạch.Trưởng khoa can thiệp bệnh tim bẩm sinh ở người lớn, bệnh viện Rovigo General, Viale Tre Martiri, 45100 Rovigo, Italy jackyheart@libero.it
8 Bác sĩ Luke Ashwin LawrenceMason City, IA lukeashwin@gmail.com
9 Tiến sĩ Thien Le Chuyên viên phân tích kinh doanh, Chicago IL thienle0727@gmail.com
10 Sara Shah Nghiên cứu về kinh tế, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, NJ, USA sarashah10@gmail.com

X