CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

Chuẩn bi đề tài

Mỗi thành viên tham gia chọn một trong những chủ đề bên dưới. Những thành viên tham gia sẽ cố gắng hiểu những vấn đề y khoa với sự giúp đỡ của giảng viên, google hoặc những chuyên gia. Những vần đề y khoa là những vấn đề hay gặp trong y khoa và không quá khó khăn để hiểu và nắm vững trong 1 tuần

Thuyết trình trước hội đồng

Sinh viên cần phải trình bày những vấn đề này một cách dễ hiểu bởi vì hầu như hội đồng là không phải bác sĩ. Nếu sinh viên trình bày tốt, sinh viên sẽ được 3 điểm. Nếu trình bày bằng anh văn sinh viên sẽ được thêm 1 điểm. Trình bày trong khoảng 7 phút với những vấn đề y khoa và sinh viên có 8 phút để trình bày những ý tưởng mới.

Tầm quan trọng của thuyết trình

Kiến thức tốt về chủ đề sẽ được khoảng 1/3 điểm. 2/3 điểm còn lại trong buổi thuyết trình là những vấn đề mới và cách ứng dụng những thông tin vào trong lĩnh vực y khoa và những lĩnh vực khác như kinh doanh và những vấn đề xã hội.

Công bố

Sau cuộc thi các slide thuyết trình sẽ được đăng trên trang web của trường.

X