Danh sách hội đồng giám khảo

 1. GS.TS.BS Lê Quang Nghĩa ( Trưởng bộ môn Ngoại- Khoa Y, TTU)\
 2. TS.BS. Nguyễn Thị Từ Vân ( Trưởng bộ môn Sản – Khoa Y, TTU)
 3. GS.TS.BS. Lê Văn Cường ( Trưởng bộ môn Giải phẫu – Khoa Y, TTU)
 4. PGS.TS.BS. Lê Xuân Trường ( Trưởng bộ môn Hóa-Sinh – Khoa Y, TTU)
 5. TS.BS. Đoàn Văn Huyền ( Trưởng bộ môn Sinh lý và Tiếng Anh Y khoa)
 6. GS.TS.BS. Nguyễn Đức Công ( Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, TpHCM)
 7. TS. Nguyễn Đức Thái ( Cố vấn khoa học Trung tâm y sinh học phân tử, Đại học Y Dược TpHCM)
 8. PGS.TS.BS. Vũ Huy Trụ ( Trưởng bộ môn Nhi – Khoa Y, TTU)
 9. GS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh ( Trưởng bộ môn Y tế công cộng – Khoa Y, TTU)
 10. TS.BS. Nguyễn Hoàng Vũ ( Trưởng bộ môn Giải phẫu học- Đại học Y Dược TpHCM)
 11. TS. Cao Tiến Dũng ( Trưởng Khoa Kỹ thuật, TTU)
 12. TS. Nguyễn Đình Trường ( Trưởng Khoa Công nghệ sinh học, TTU)
 13. TS. Đặng Thành Nhơn ( Trưởng Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ, TTU)
 14. ThS. Nguyễn Thị Thu Trang ( Thư ký Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, TTU)
 15. TS. Isaac Smith ( Giảng viên Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ, TTU)
 16. Bà Võ Xuân Bội Lâm (Giám đốc Công ty United Healthcare)
 17. GS.BS. Marty McVey ( Bệnh viện Houston, bang Texas, Hoa Kỳ).
 18. TS. Tạ Văn Quang ( Giảng viên Khoa Công nghệ sinh học, TTU)
 19. TS. Trần Văn Hiến ( Giảng viên Khoa Kỹ thuật, TTU)

X