Mục tiêu - Yêu cầu

Einstein đã từng nhấn mạnh:” Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức.  Vì tri thức chỉ giới hạn trong những gì ta hiểu biết, trong khi trí tưởng tượng bao trùm cả thế giới và cả những gì ta sẽ hiểu biết”. Cuộc thi “ Ươm mầm tài năng Y khoa” chính là hướng đến giá trị của trí tưởng tượng khi áp dụng vào thực tế.

Mục tiêu- Yêu cầu:

  • Giúp thí sinh hiểu rõ hơn cũng như trình bày một cách rõ ràng những vần đề y khoa đối với Hội đồng giám khảo ( 2 trong 3 thành viên Hội đồng giám khảo thuộc lĩnh vực khác không phải y khoa).
  • Các thí sinh tham gia phải trình bày cách ứng dụng những thông tin này vào lĩnh vực y khoa và những lĩnh vực khác.
  • Thí sinh phải trình bày những ý kiến có thể hiện quan điểm hoặc phát hiện mới. Nếu thí sinh không có quan điểm hoặc phát hiện mới về những vấn đề mình lựa chọn, thí sinh đó có thể chọn một vấn đề y khoa mà thí sinh tâm huyết để trình bày.
X