THỂ LỆ CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG Y KHOA


Einstein đã từng nhấn mạnh:” Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức.  Vì tri thức chỉ giới hạn trong những gì ta hiểu biết, trong khi trí tưởng tượng bao trùm cả thế giới và cả những gì ta sẽ hiểu biết”. Cuộc thi “ Ươm mầm tài năng Y khoa” chính là hướng đến giá trị của trí tưởng tượng khi áp dụng vào thực tế.

Mục tiêu- Yêu cầu:

  • Giúp thí sinh hiểu rõ hơn cũng như trình bày một cách rõ ràng những vần đề y khoa đối với Hội đồng giám khảo ( 2 trong 3 thành viên Hội đồng giám khảo thuộc lĩnh vực khác không phải y khoa).
  • Các thí sinh tham gia phải trình bày cách ứng dụng những thông tin này vào lĩnh vực y khoa và những lĩnh vực khác.
  • Thí sinh phải trình bày những ý kiến có thể hiện quan điểm hoặc phát hiện mới. Nếu thí sinh không có quan điểm hoặc phát hiện mới về những vấn đề mình lựa chọn, thí sinh đó có thể chọn một vấn đề y khoa mà thí sinh tâm huyết để trình bày.

ƯƠM MẦM TÀI NĂNG Y KHOAVÒNG BÁN KẾT
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 01 năm 2018. Mỗi sinh viên có 20 phút để trình bày nghiên cứu của mình. Hội đồng gồm có 10 nhóm, mỗi nhóm lắng nghe thuyết trình của 5 sinh viên

  • 9:00AM to 12:20PM Thi
  • 12:00PM Ăn trưa
  • 1:00PM Thông báo kết quả

VÒNG CHUNG KẾT
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 03 năm 2018. Mỗi sinh viên có 20 phút để trình bày nghiên cứu của mình. Hội đồng lắng nghe thuyết trình của 10 sinh viên

  • 9:00AM to 12:20PM Thi
  • 12:00PM Ăn trưa
  • 1:00PM Thông báo kết quả

X