NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI


  • Những buổi trò chuyện riêng tư, hoàn toàn bảo mật với những thành viên đã được huấn luyện của chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến những chuyên gia đáng tin cậy trong lĩnh vực tâm lý và tâm thần học.
  • Đem lại thông tin về tâm lý, tâm thần cũng như các lĩnh vực khác của sức khoẻ qua các buổi tọa đàm và hội thảo
  • Và tất nhiên, bạn cũng có thể tìm thấy vài kiến thức thú vị và có ích tại trang Facebook (gắn link: fb.com/ttuswec) và trang web của chúng tôi. (gắn link phần 5. Thông tin)
X