CHÚNG TÔI CŨNG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CÁC BẠN!


Chúng tôi là một nhóm sinh viên làm việc với sự hỗ trợ và hướng dẫn của các Cố vấn.

Nhiều bạn sinh viên đáng mến của chúng ta đang trải trầm cảm, lo âu, không tìm thấy được động lực, và một số bạn đã và đang nghĩ đến việc tự làm đau bản thân hay tự sát. Chính vì vậy chúng tôi cần SỰ GIÚP ĐỠ từ CÁC BẠN! Cùng nhau, chúng ta có thể đem lại sự quan tâm, hỗ trợ, xây dựng một Uỷ ban hoạt động hiệu quả, và một cách nào đó, giúp chính các bạn nữa.

“Vì khi cho đi chính là lúc được nhận lại”.

X