Thông báo học bổng đặc biệt dành cho sinh viên trúng tuyển vào khoa Kỹ thuật

141

Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo thông báo học bổng đặc biệt (trích từ các nguồn tài trợ bên ngoài) dành cho sinh viên trúng tuyển đại học vào Khoa Kỹ Thuật – Trường Đại học Tân Tạo năm học 2018 – 2019 như sau: 

  1. Học sinh Trường PTNK ĐH Tân Tạo (TTS) 
Học bổng năm thứ nhất (NH 2018 – 2019) Các năm học tiếp theo
· Học bổng 100% cho năm thứ nhất với các em trúng tuyển có điểm trung bình 3 năm học THPT từ 7.0 và đạt phỏng vấn. Học bổng các năm tiếp theo dựa vào kết quả học tập (GPA) của năm trước đó như sau:

· Học bổng 100% : GPA >= 3.3

· Học bổng 75%: GPA >=3.0

· Học bổng 50%: GPA >=2.5

 

  1. Học sinh các trường trung học phổ thông 
Học bổng năm thứ nhất (NH 2018 – 2019) Các năm học tiếp theo
· Học bổng 100% cho năm thứ nhất với các em trúng tuyển có điểm trung bình 3 năm học THPT từ 7.5 và đạt phỏng vấn. Học bổng các năm tiếp theo dựa vào kết quả học tập (GPA) của năm trước đó như sau:

· Học bổng 100% : GPA >= 3.3

· Học bổng 75%: GPA >=3.0

· Học bổng 50%: GPA >=2.5

 Lưu ý: học bổng chỉ bao gồm học phí và không bao gồm chi phí ăn ở.

Tải file