Thực hành kỹ thuật hỗ trợ sinh sản: hãy làm việc không những bằng kiến thức, kỹ năng, mà bằng cả con tim của mình

Khoa công nghệ sinh học (CNSH) – Đại học Tân Tạo là nơi đầu tiên của cả nước trong ngành CNSH giảng dạy chuyên sâu về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại cho sinh viên của Khoa tại Đại học Tân tạo với các trang thiết bị hiện đại. Sinh viên năm 2 Khoa CNSH và các chuyên viên của Trung Tâm IVF Bệnh viện Tân Tạo được trực tiếp thao tác các kỹ thuật thu nhận trứng, kiểm tra chất lượng trứng, kỹ thuật kích hoạt trứng, thu nhận và đánh giá tinh trùng, cũng như các kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm (IVF), thụ tinh bằng kính hiển vi (ICSI), phát triển phôi trong ống nghiệm (IVD) v.v. trên mô hình của trứng chuột. Khi hoàn thành khóa thực tập này, các em sẽ là những chuyên viên chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Với những đặc tính riêng biệt của trứng chuột, nếu các em thành công 80% qua kỹ thuật ICSI, các em sẽ thành công 100% khi thực hiện thụ tinh bằng kính hiển vi trên trứng của người trong điều trị vô sinh hiếm muộn….Read more