TTU Clips

Lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên năm 2016_Khu vực phía Nam

https://www.youtube.com/watch?v=946g5AL6HCM

Khung cảnh Trường Đại hoc Tân Tạo từ flying cam.

https://www.youtube.com/watch?v=huFsO4AlQ8I

VIDEO GẦN ĐÂY

X