TTU Clips

video

Chọn trường ư? Chuyện nhỏ ! ĐH Tân Tạo – Đường đi đến vinh...

Click trên ảnh để xem video Xem chi tiết thông tin tuyển sinh 2018 của ĐH Tân Tạo tại đây

Lễ tốt nghiệp và Khai giảng năm học 2016-2017_Trường Đại học Tân Tạo

https://www.youtube.com/watch?v=dFgpoMQBqX0&list=PLhC_iCEsAft1-WrJ_Lnft5UP91dv-TS7o

Lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên năm 2016_Khu vực phía Nam

https://www.youtube.com/watch?v=946g5AL6HCM

VIDEO GẦN ĐÂY

X