TTU Clips

Khung cảnh Trường Đại hoc Tân Tạo từ flying cam.

https://www.youtube.com/watch?v=huFsO4AlQ8I
video

Chọn trường ư? Chuyện nhỏ ! ĐH Tân Tạo – Đường đi đến vinh...

Click trên ảnh để xem video Xem chi tiết thông tin tuyển sinh 2018 của ĐH Tân Tạo tại đây

VIDEO GẦN ĐÂY

X