CÔNG TRÌNH

Quy Hoạch Tổng Thể

Quy Hoạch Tổng Thể

Tòa nhà Gillis : Khởi công ngày 2/10/2006 và hoàn thành ngày 6/8/2010

Tòa nhà Levy: khánh thành và đặt tên ngày 8/10/2016Bệnh viện Tân TạoTòa nhà Canary

Tòa nhà KTX

Sân tennis

Sân bóng đá Hoàng Tử

Các công trình đang được xây dựng bao gồm:

Trung tâm Y khoa Tân Tạo

Tòa nhà Khoa Công nghệ sinh họcTòa nhà Khoa Kinh tế

Tòa nhà Media 

X