KHÁCH DANH DỰ

Năm 2011

Ông Graeme Swift, Tổng lãnh sự Úc, và ông Allaster Cox, Đại sứ Úc tại Việt Nam, thăm Đại học Tân Tạo ngày 19/8/2011

Ông Lê Thành Ân, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Tp. HCM, thăm Đại học Tân Tạo ngày 12/7/2011.

Ông Kenneth J. Fairfax, Tổng lãnh sự Mỹ tại Tp. HCM thăm Đại học Tân Tạo ngày 11/5/2011.

Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Gáo dục và Đào tạo thăm Đại học Tân Tạo năm 2011.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Đại học Tân Tạo năm 2011.

Năm 2010

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành Tòa nhà trung tâm của Đại học Tân Tạo năm 2010.

Năm 2009

Ông Michael Michalak, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thăm KCN Tân Đức và công trường xây dựng Đại học Tân Tạo năm 2009.

X