LỜI NGỎ

“Tại Đại học Tân Tạo (TTU) việc học tập suốt đời luôn được chú trọng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tự trang bị, cập nhật các kiến thức mới phù hợp với sự phát triển của nghề nghiệp cũng như xã hội. Chính vì thế sinh viên của TTU sẽ chủ động khi đảm nhận bất kỳ cương vị nào. Chúng tôi khuyến khích sinh viên suy nghĩ độc lập, rèn luyện phẩm chất kiên trì, sáng tạo, trung thực và có trách nhiệm với cộng đồng.”


 

 Provost Emeritus, Rice University - Founding Board Member and Vice-Chairman of Academic Affairs Committee of Tan Tao University
GS. Eugene H.Levy

“Trong bối cảnh toàn xã hội Việt Nam cần phải thay đổi, thích nghi để giải quyết vấn đề thất nghiệp và “cận thất nghiệp” của một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp đại học thì sinh viên TTU tốt nghiệp rất thành công khi họ gia nhập thị trường lao động. Mức lương khởi điểm gấp 2 đến 4 lần mức lương trung bình của các sinh viên tốt nghiệp đại học khác tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ rằng sinh viên TTU và chương trình đào tạo của TTU được thị trường việc làm Việt Nam đánh giá cao. Điều này cũng chứng minh hiệu quả và giá trị của một nền giáo dục chất lượng cao tại TTU.”

X