BAN GIÁM HIỆU

Thạch Nguyễn, Bác sĩ, Hội viên Trường Môn Tim Mạch Hoa Kỳ, Hội viên Hội Tim Mạch Can Thiệp Hoa Kỳ
Thành viên chủ chốt của Hội đồng Quản trị
Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Quản lý Khoa học-Hợp tác Quốc tế
Trưởng khoa Y

Dr. Thạch Nguyễn hiện là Giám đốc tim mạch tại St Mary Medical Center, Hobart Indiana, Hoa Kỳ. Giám đốc nghiên cứu tim mạch của bệnh viện Methodist, Merrillville Indian, Hoa Kỳ.
Ông là Phó Giáo Sư Y Khoa lâm sàng tại Đại học Indiana và là Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Y Khoa Nam Kinh.
Ông là phó tổng biên tập tạp chí Tim mạch Can thiệp lâm sàng (Interventional Cardiology Grand Round), phó tổng biên tập Tạp chí Tim mạch Lão Khoa (Geriatric Cardiology), Bắc Kinh, Trung Quốc, cố vấn biên tập Tạp chí Tim mạch Can Thiệp (Interventional Cardiology), Wiley-Liss, Hoboken, New Jersey, Hoa Kỳ và Tạp chí Y Học Trung Quốc, Bắc Kinh – Trung Quốc. Ông là cũng là Giáo Sư Danh Dự của Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam; Bệnh Viện Quân Đội Trung Ương 301; Bệnh Viện Hữu Nghị, Bệnh viện Chaoyang; Đại học Y Khoa Thủ đô, Bắc Kinh; Trung tâm y học Nam Kinh, Nam Kinh.

Ông là biên tập chính và là tác giả cuốn Xử trí các Vấn đề Tim mạch Phức tạp (phiên bản 4, 2016, xuất bản bởi Wiley Blackwell, NJ), Thực hành Tim mạch Thực chứng: phương pháp tiếp cận thế kỷ 21 (2009 do Nhà xuất bản Y học Nhân dân, Connecticut, Hoa Kỳ xuất bản) và Sổ tay Thực hành Tim mạch Can thiệp Nâng cao (phiên bản 5, 2017 được Wiley Blackwell xuất bản) (đã nhiều lần là cuốn sách bán chạy số 1 về tim mạch can thiệp ở các hiệu sách Barnes và Noble).
Hướng nghiên cứu của ông bao gồm những kỹ thuật mới trong tim mạch can thiệp, áp dụng kỹ thuật và thực tiễn thích hợp trong tim mạch học lâm sàng và các phát triển mới trong liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu và tăng áp phổi.

Những bài viết

X