SỐ LIỆU NỔI BẬT

4

64% giảng viên là Giáo sư, Tiến sĩ người nước ngoài hoặc Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài.

8

89% làm việc tại các Tập đoàn lớn mức lương lên tới $1000

9

Sinh viên được thoả sức thể hiện bản thân với các loại hình Câu lạc bộ

1

Đại học Tân Tạo University áp dụng giáo trình của Đại học Rice, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Chương trình hợp tác đào tạo sinh viên Y Khoa, Kỹ thuật, Kinh tế với Đại học Yonsei và Đại học Konkuk, Seoul, Hàn Quốc.

5

Đào tạo 100% bằng tiếng Anh

6

100% Sinh viên tốt nghiệp có việc làm

2

Hội đồng sáng lập và Hội đồng học thuật là những giáo sư uy tín hàng đầu trên thế giới

1

Đại học phi lợi nhuận theo mô hình Khai phóng “Liberal Arts” của Hoa Kỳ

X