Thông báo về việc xét chọn học bổng Peter Singer dành cho sinh viên Khoa Y – Đại học Tân Tạo

Khoa Y trường Đại Học Tân Tạo thông báo về việc xét trao 2 suất học bổng Peter Singer do Giáo sư Y khoa lâm sàng Peter A. Singer đến từ Đại học Nam California dành tặng cho những sinh viên khoa Y – Đại học Tân Tạo có hoàn cảnh khó khăn và/hoặc là người dân tộc thiểu số có quyết tâm học ngành y và có ý chí phấn đấu vươn lên. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng, số lượng, giá trị học bổng:
  • Đối tượng: là sinh viên Khoa Y trường Đại học Tân Tạo có hoàn cảnh khó khăn và/hoặc thuộc dân tộc thiểu số
  • Số lượng và giá trị học bổng: 2 suất, mỗi suất 1.000 USD
  1. Hồ sơ dự xét
  • Sinh viên vui lòng nộp các giấy tờ về hoàn cảnh gia đình
  • Một bài luận với các nội dung như sau:

+ Giới thiệu sơ lược về bản thân và hoàn cảnh hiện tại

+ Động lực nào thúc đẩy em chọn và học ngành y

+ Kế hoạch trong tương lai của em sau khi tốt nghiệp y khoa

  • Nhận xét của giảng viên/cố vấn học tập của sinh viên
  1. Quy trình, thủ tục
  • Các sinh viên vui lòng nộp hồ sơ xét tuyển học bổng về văn phòng Khoa Y, hoặc bản scan qua địa chỉ email sm@ttu.edu.vn trước 16g00 ngày 17/08/2018
  • Sau khi có kết quả xét chọn từ Giáo sư Peter A.Singer, Khoa Y sẽ thông báo sinh viên được chọn trên website http://medicine.ttu.edu.vn/. Giáo sư Singer sẽ trao học bổng vào ngày 10 tháng 9 năm 2018 tại Đại học Tân Tạo.