Tuition

Talent Scholarship Grant for admitted students to Tan Tao University based on the ...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng tài năng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí...

Talent Scholarship Grant for admitted students to Tan Tao University based on the ...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng tài năng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí...

Scholarship Grant for Tan Tao University students – Admission Policy for Tan Tao...

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE Căn cứ Quyết định số 2082/ QĐ-UBND ngày 08 tháng 08...

Policy of Tuition Deduction and Scholarship for the Admission 2021 for new intake...

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm...

On Payment of tuition fees of the first semester of AY 2022-2023 for full-time...

(Tuition Fees for Full-Time Undergraduates of AY 2022 – 2023 applicable to General Medicine of 2022- 2028 (YK10); Nursing, Medical Technology of 2022-2026 and...

Announcement on Payment of tuition fees of the first semester of AY 2022-2023 for...

- Based on Decisions: Decision No.45/QĐHP-TTU.2021 dated August 15, 2021,  Decision No. 70/QĐHP-TTU.2020 dated September 03, 2020,  Decision No.108/QĐHP-TTU.2019 dated September 26, 2019, Decision...

Granting the ITA Scholarship and Financial Aid for Tan Tao University students Applied...

Applied for Fall Semester 2021, Academic year 2021 – 2022 CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE Căn...

Tuition Aid for medical students, classes 2016 – 2022 (YK4) Applied for Spring...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Hỗ trợ học phí cho sinh viên Khoa Y, Khóa 2016 – 2022 (YK4) Áp dụng cho Học kỳ Mùa Xuân 2022 DECISION Re:...

Tuition Aid for medical students, classes 2016-2022 (YK4) Applied for Fall Semester 2021

QUYẾT ĐỊNH V/v: Hỗ trợ học phí cho sinh viên Khoa Y, Khóa 2016-2022 (YK4) Áp dụng cho Học kỳ Mùa Thu 2021 DECISION Re: Tuition Aid...
X