Tuition

On Payment of tuition fees of the second semester of AY 2023-2024 for full-time...

- Based on Decisions: Decision No.115/QĐ-ĐHTT.2023 dated August 01, 2023, Decision No.153/QĐHP-TTU.2022 dated September 21, 2022, Decision No.45/QĐHP-TTU.2021 dated August 15, 2021, Decision No....

On Payment of tuition fees of the first semester of AY 2023-2024 for full-time...

- Based on Decisions: Decision No.153/QĐHP-TTU.2022 dated September 21, 2022, Decision No.45/QĐHP-TTU.2021 dated August 15, 2021,  Decision No. 70/QĐHP-TTU.2020 dated September 03, 2020,  Decision...

On Payment of tuition fees of the first semester of AY 2023-2024

On Payment of tuition fees of the first semester of AY 2023-2024 for full-time undergraduate programs applicable to General Medicine of 2023- 2029 (YK11);...

Talent Scholarship Grant for admitted students to Tan Tao University based on the ...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng tài năng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí...

Talent Scholarship Grant for admitted students to Tan Tao University based on the ...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng tài năng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí...

Scholarship Grant for Tan Tao University students – Admission Policy for Tan Tao...

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE Căn cứ Quyết định số 2082/ QĐ-UBND ngày 08 tháng 08...

Policy of Tuition Deduction and Scholarship for the Admission 2021 for new intake...

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm...

On Payment of tuition fees of the first semester of AY 2022-2023 for full-time...

(Tuition Fees for Full-Time Undergraduates of AY 2022 – 2023 applicable to General Medicine of 2022- 2028 (YK10); Nursing, Medical Technology of 2022-2026 and...
X