Bản tin TTU

Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Y...

Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Y khoa

Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo Y đa khoa

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y ĐA KHOA

Hội nghị cấp cao Microsoft: Future Now 2019 tại Hà Nội – Thay đổi...

Đây là một trải nghiệm tuyệt vời của chúng tớ khi có cơ hội được gặp gỡ những con người tài năng nhất của...

Tham quan công ty sản xuất dây cáp điện Vĩnh Thịnh – Nguồn dẫn...

Chiều thứ 6 ngày 15 tháng 3 năm 2019, Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh Doanh Trường Đại học Tân Tạo kết hợp...

Workshop Sức khoẻ sinh sản 2019

Tại Tân Tạo, chúng tôi cho rằng phát triển giới tính là một sự phát triển hoàn toàn tự nhiên trong quá trình trưởng...
X