Bản tin TTU

Bài Giới thiệu của Trưởng khoa Y về Bác Sĩ Tân Khoa Trần Trọng Nhân,...

Mùa Thu năm 2017, tôi gặp một sinh viên y khoa trẻ tuổi năm thứ 4 của Trường Đại học Tân Tạo, em có...

Chương trình can thiệp mạch vành tối ưu

Chủ đề kỳ 1: “Tối ưu hóa can thiệp mạch vành trong chẩn đoán và chọn lựa chiến lược can thiệp” Thời gian: 8:30- 11:30,...

Chọn học tiếng Anh với Giáo viên người bản ngữ

 Việc chọn giáo viên để học tiếng Anh có thể một sự lựa chọn khá khó. Dù giáo viên là người bản ngữ hay...
X