Bản tin TTU

3 Bản Tóm Tắt Nghiên Cứu Của Khoa Y Đại Học Tân Tạo Trình...

Ngày 14 - 16 tháng 5, 2020 Hội nghị thường niên của Hội Tim Mạch Can Thiệp Hoa Kì được tổ chức dưới hình...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

1.Hình thức tuyển sinh: Trường Đại học Tân Tạo (TTU) tuyển sinh bằng 03 hình thức xét tuyển dựa trên: - Kết quả học...

Trường Đại Học Tân Tạo – Công Bố Đề Án Tuyển Sinh Năm 2020

Vào ngày 20.5 Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Tân Tạo đã có cuộc họp sau khi tham dự cuộc họp trực tuyến và...

Thư gửi tất cả các giảng viên của Khoa Y Đại học Tân Tạo

Gửi: Tất cả các giảng viên của Khoa Y Đại học Tân Tạo REF: Bài viết trên Báo Tuổi Trẻ về Giảng viên và sinh...

Thư gửi tất cả các sinh viên Y khoa của Khoa Y Đại học...

Gửi: Tất cả các sinh viên Y khoa của Khoa Y Đại học Tân Tạo REF: Bài viết trên Báo Tuổi Trẻ về Giảng viên...
X